1 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete Özeti


Sayı    : 2019 / 747                                                                                                02.05.2019

Konu  : 1 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete Özeti

 

Değerli Üyelerimiz,

1 Mayıs 2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması ve Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1013) ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

 

                                             

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı