11 Nisan 2020 tarihli Resmî Gazete Özeti


Sayı     : 2020 / 674                                                                                                13.04.2020

Konu   : 11 Nisan 2020 tarihli Resmî Gazete Özeti,

 

 

 

Değerli Üyelerimiz,

11 Nisan 2020 tarihli ve 31096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve aşağıda açılımları yapılan Cumhurbaşkanı Kararı ve Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

                                                

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı