14 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Özeti hk...


Sayı    : 2017 / 1715                                                                                            14.12.2017

Konu  :  14 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete özeti,

 

Değerli Üyelerimiz,

14 Aralık 2017 tarihli ve 30270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, aşağıda açılımları yapılmış Bakanlar Kurulu Kararları ve Tebliğ;

ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Üyelere-14 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Özeti hk.

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar

Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2218_1513234688_5.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2218_1513234687_4.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2218_1513234684_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2218_1513234682_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2218_1513234688_5.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2218_1513234687_4.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2218_1513234684_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2218_1513234682_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2218_1513234688_5.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2218_1513234687_4.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2218_1513234684_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2218_1513234682_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2218_1513234688_5.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2218_1513234687_4.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2218_1513234684_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2218_1513234682_2.pdf