18 Eylül 2019 tarihli Resmî Gazete Özeti


Sayı    : 2019 / 1205                                                                                              18.09.2019

Konu  : 18 Eylül 2019 tarihli Resmî Gazete Özeti,

 

 

 

Değerli Üyelerimiz,

18 Eylül 2019 tarihli ve 30892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespiti Hakkındaki 15/6/2015 Tarihli ve 2015/7748 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 1/9/2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1549) ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

                                             

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı