2 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Özeti...


Sayı    : 2017 / 1668                                                            04.12.2017

Konu  : 2 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete özeti,

 

Değerli Üyelerimiz,

2 Aralık 2017 tarihli ve 30258 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, aşağıda açılımları yapılmış Bakanlar Kurulu Kararı ve Tebliğ;

ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

                                                Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

Üyelere-2 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete Özeti

2017-10994 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No-2017-33)

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2201_1512372154_4.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2201_1512372086_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2201_1512372123_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2201_1512372154_4.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2201_1512372086_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2201_1512372123_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2201_1512372154_4.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2201_1512372086_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2201_1512372123_3.pdf