22 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazete Özeti


Sayı     : 2020 / 094                                                                                               22.01.2020

Konu   : 22 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazete Özeti,

 

 

Değerli Üyelerimiz,

22 Ocak 2020 tarihli ve 31016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve aşağıda açılımları yapılan Tebliğler ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

                                                

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı