7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun


Sayı     : 2020 / 1223                                                                                              17.11.2020

Konu   : 17 Kasım 2020 tarihli

              Resmî Gazete Özeti,

 

 

Değerli Üyelerimiz,

17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı