Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2081)


Sayı     : 2020 / 111                                                                                                29.01.2020

Konu   : 29 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete Özeti,

 

 

 

Değerli Üyelerimiz, 

29 Ocak 2020 tarihli ve 31023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2081)ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

                                                

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı