Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2178)


Sayı    : 2020 / 496                                                                                                02.03.2020

Konu  : 29 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete Özeti,

 

 

 

Değerli Üyelerimiz,

29 Şubat 2020 tarihli ve 31054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2178) ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

                                             

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı