Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birleştirildi ve yeni ismi Ticaret Bakanlığı oldu...


Sayı        : 2018 / 929                                                                                          09.07.2018

Konu     :  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı

                 birleştirildi ve yeni ismi Ticaret Bakanlığı oldu,

 

Değerli Üyelerimiz,

 

9 Temmuz 2018 tarihli ve 30473 sayılı 3. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan KHK/703 Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birleştirilmiş olup, düzenleme ile birlikte yeni ismi Ticaret Bakanlığı olmuştur.

 

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.                                  

Saygılarımızla,

       Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Üyelere-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birleştirildi...

KHK703 Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2522_1531151453_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2522_1531151515_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2522_1531151453_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2522_1531151515_3.pdf