Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 2014/17 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge hk...


Sayı    : 2018 / 036                                                                                              15.01.2018

Konu  : 2014/17 sayılı Genelgede Değişiklik

            Yapılmasına Dair Genelge

 

Değerli Üyelerimiz,           

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “2014/17 sayılı Genelgede Değişiklik  Yapılmasına Dair Genelge” konulu 2018/01 sayılı Genelgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

 

Eki: 2018/1 sayılı Genelge (1 sayfa),

 

Üyelere- Güm. Gen. Müd'nün 2014-17 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge

2018-1 sayılı Genelge, 2014-7 sayılı Genelgede değişiklik 20180103.pdf

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2260_1516001088_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2260_1516001086_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2260_1516001088_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2260_1516001086_2.pdf