Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "Dahilde İşleme İzin Belgeleri/Dahilde İşleme İzinlerine İlişkin Ek Süre Başvuruları" konulu yazısı


Sayı        : 2018 / 819                                                                                                12.06.2018

Konu     : Dahilde İşleme Belgeleri/Dahilde İşleme

               İzinlerine İlişkin Ek Süre Başvuruları hk

 

 

Değerli Üyelerimiz,             

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden gelen 08.06.2018 tarihli 41208501-132.99-E-00035037471 sayılı “Dahilde İşleme İzin Belgeleri/Dahilde İşleme İzinlerine İlişkin Ek Süre Başvuruları” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yazısında özetle; 08.06.208 tarihli ve 30445 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (ihracat 2018/4) ile Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne geçici 31’inci maddeden sonra gelmek üzere geçici madde eklendiği, “GEÇİÇİ MADDE 32 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri henüz tahsil edilmeyenler dahil), bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Bakanlığa/Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilir.” bildirilmiştir.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

 

 

Eki: Güm.Gen.Müd.’nün yazı örneği (1 sayfa),

 

 

Üyelere-Güm.Gen.Müd.'nün Dahilde İşleme İzin BelgeleriDahilde İşleme İzinlerine İlişkin Ek Süre Başvuruları konulu yazısı

Güm.Gen.Müd.-Dahilde İşleme İzinlerine İlişkin Ek Süre Başvuruları hk.

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2490_1528805899_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2490_1528805897_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2490_1528805899_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2490_1528805897_2.pdf