Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3. Maddesinin Uygulanması" konulu yazısı


Sayı    : 2021 / 536                                        30.03.2021

Konu   : Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3.

              Maddesinin Uygulanması,

 

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri’ne dağıtımlı 22.03.2021 tarihli E-20117910-163.99-00062420403 sayılı “Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3. Maddesinin Uygulanması” konulu yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

               Saygılarımızla,

            

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Eki : Gümrük Genel Müdürlüğü’nün yazı örneği (2 sayfa),

Güm.Gen.Müd.-Gümrük Yönetmeliği Geçici 16-3. Maddesi Uygulaması

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_3981_1617115307_2.pdf