Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi" konulu yazısı


Sayı        : 2018 / 926                                                                                                06.07.2018

Konu     : Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin

               Elektronik Ortamda Düzenlenmesi hk.

 

Değerli Üyelerimiz,              

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden gelen 06.07.2018 tarihli 38850468-163.99-E-00035636678 sayılı “Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yazısında özetle; EUR.1 ve EUR-MED Dolaşım Belgelerinin MEDOS sistemi üzerinden düzenlenmesi, onaylanması ve vize edilmesi uygulamasına 9 Temmuz 2018 tarihinde geçileceği ve söz konusu belgelerin ikinci bir bildirime kadar her iki usulde de (hem manuel hem de elektronik olarak) düzenlenebileceği bildirilmiştir.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Eki: Güm.Gen.Müd.’nün yazı örneği (1 sayfa),

 

Üyelere-Güm.Gen.Müd.'nün Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi hk

Güm.Gen.Müd.-Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi hk

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2520_1530884600_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2520_1530884598_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2520_1530884600_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2520_1530884598_2.pdf