İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar hk.


Sayı    : 2018 / 898                                                                                                26.06.2018

Konu  : İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda

             Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

             

 

Değerli Üyelerimiz,

26 Haziran 2018 tarihli ve 30460 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

                                             

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı