İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/31)


Sayı        : 2019 / 1396                                                                                              18.11.2019

Konu     : 16 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete Özeti,

 

 

 

Değerli Üyelerimiz, 

16 Kasım 2019 tarihli ve 30950 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/31) ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

                                        

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı