İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/23)


Sayı   : 2020 / 1219                                               16.11.2020

Konu  : İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ,

            (Tebliğ No: 2020/23)

 

Değerli Üyelerimiz,

14 Kasım 2020 tarihli ve 3130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan,  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/23) ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

                        

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

TEBLİĞ
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/23)