Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün “Güneş Gözlüklerinin Denetimi” konulu 09.09.2020 tarihli yazısı


Sayı    : 2020 / 1065                                   16.09.2020

Konu   : Güneş Gözlüklerinin Denetimi,

 

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nden gelen 09.09.2020 tarihli 24545304-553.02-E-00057265556 sayılı “Güneş Gözlüklerinin Denetimi” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

               Saygılarımızla,

            

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Eki : Ürün Güv.ve Den.Gen.Müd.’nün yazı örneği (1 sayfa),

Ürün Güvenliği ve Denetimi Gen. Müd.-Günes Gözlüklerinin Denetimi

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_3691_1600260573_2.pdf