BURSA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

2013 – 2015 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU

FAALİYET RAPORU

 

Bir Devlet ki !

Gümrük İşlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin
İhtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur.
Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez.

Mustafa Kemal ATATÜRK

 

GENEL KURULA DOĞRU

 


BURSA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
10. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ


Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin (Seçimli) 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Şubat 2015 Cumartesi günü saat 11.00’de Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlik Salonunda (Org. San. Böl. Kahverengi Cad. No:8 BURSA), aşağıdaki gündem maddeleri dâhilinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 07 Mart 2015 Cumartesi günü saat 11:00’de aynı gündem dahilinde, aynı yerde ve aynı saatte yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin gazete ilanı 13 Şubat 2015 Cuma günü Kent Gazetesinde yayımlanmıştır.

Dernek tüzüğümüzün 18. Maddesi hükmü gereğince Olağan Genel Kurul toplantımızı sayın üyelerimize önemle duyurur, Genel Kurulun mesleğimize, üyelerimize ve derneğimize hayırlı olmasını temenni ederiz.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULUGÜNDEM MADDELERİ
1. Yoklama,
2. ATATÜRK, Şehitlerimiz ve Meslektaşlarımızdan ebediyete intikal edenler için Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
3. Dernek Başkanının açılış konuşması,
4. Başkanlık Divanı, Başkan ve üyelerinin seçimi, Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
5. Yönetim Kurulunun 2013–2014 yıllarına ait Faaliyet Raporunun sunumu ve müzakeresi,
6. 2013–2014 yılı Dernek Mali Raporlarının sunumu ve müzakeresi ile 2013–2014 yılı Dernek İktisadi İşletmesi Mali Raporlarının sunumu ve müzakeresi,
7. 2013–2014 yılı Denetleme Kurulu Raporlarının sunumu ve müzakeresi,
8. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrası,
9. 2015 ve 2016 yılları Muhammen Bütçesinin görüşülmesi, kabulü ve fasıllar arasında Yönetim Kuruluna aktarma yetkisinin verilmesi,
10. Derneğin amacı ve faaliyetleri için taşınır ve taşınmaz mal kiralanması ve satın alınması veya satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
11. Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavir Yardımcılarının giriş ve yıllık aidatlarının tespiti,
12. Asgari Gümrük Müşavirlik ücretlerinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
13. Seçime katılan grupların temsilcilerinin Genel Kurula hitabı,
14. Yeni Yönetim, Denetleme, Disiplin ve Danışma Kurulu üyelerinin asil ve yedek üyelerinin seçimi, (seçim listeleri kurullara göre ayrı listeler halinde tanzim edilecek ve tek zarf içinde oy kullanılacaktır.)
15. Dilek ve Temenniler ile Kapanış,

Değerli Meslektaşlarım,

Hatırlayacağınız üzere bir önceki Genel Kurulumuzu, 09 Şubat 2013 Cumartesi günü yine İhracatçı Birliklerinin bu toplantı salonunda gerçekleştirerek, derneğimize yaraşır bir şekilde sonuçlandırmıştık.

Görev dağılımdan sonra başkanlığını yaptığım Yönetim Kurulumuz bu 2 yıl süre zarfında mevcut çalışma ve hizmetlerini artırarak devam ettirme yolunda yoğun bir mesai harcamış ve çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi ilkelerimizden taviz vermeden, mesleğimizin yüksek menfaatlerini ön planda tutarak, birlik ve beraberlik içerisinde özveri ile sürdürmeye devam etmiş, elinden gelen tüm gayreti sarf etmiştir.

Geçmiş yönetimlerimizdeki değerli meslektaşlarımız ile birlikte bu günlere gelen Derneğimiz, Yönetim Kurulumuz ile birlikte mesleğimiz ve meslektaşlarımız için önemli olan konulara hassasiyet göstererek çalışmalarını başlatmış ve şekillendirmiştir. Ayrıca göreve geldiğimiz günden itibaren gerçekleştirdiğimiz ziyaretler ile meslektaşlarımızın karşılaştığı sorunların çözümleri için girişimlerimizi tüm hızıyla devam ettirmektedir.

Bölge Müdürlüğümüzün destek ve katkıları ile hayata geçirilen ve İktisadi İşletmemiz tarafından işletilen Bursa Organize Sanayi Bölgesindeki TIR Parkımız faaliyetine devam etmekte olup; 2014 Kasım ayında İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde bulunan TIR Parkı ile isim hakkı verilmek üzere 3 yıllığına sözleşme imzalanmıştır. Derneğimiz bu çalışmamız ile birlikte finansal açıdan geçmiş yıllara nazaran çok daha rahat bir konuma gelecektir.

Bunun yanı sıra bağlantı gümrük idarelerinin veri giriş salonlarının iyileştirilmeleri için yapılan geri dönüşlerin hepsi karşılanmaya devam etmektedir. Yaptığımız tüm çalışmalarda derneğimizin kaynaklarını her zaman doğru harcamaya ve üyelerimizin rahat ve ferah çalışma ortamlarında bulunmasını ön planda tuttuk.

Dernekler olarak her dönem olduğu gibi bu dönemde en çok emek verilen konulardan biri sizlerinde takip ettiği gibi asgari ücret konusudur. Asgari Ücret, bir mesleğin yaşaması için ihtiyacı olan can suyu demektir. Bir mesleğin asgari kalitesi, yaşam garantisi demektir. Ancak tüm çabalarımıza rağmen asgari ücret tarifesi yine istediğimiz düzeye taşınamamıştır.

Bunun yanı sıra 2 Aralık 2014 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan "Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği ile ilgili çok olumsuz sonuçlar ortaya çıkmıştır. 5 Dernek olarak Tebliğ ile ilgili Danıştay 15. Daireye Tebliğ'in 4’üncü maddesi ile Geçici 1’inci maddesinin iptali yürütülmesinin durdurulması istemi ile dava açılmıştır. Söz konusu dava ile ilgili olarak Danıştay 15. Daire tarafından yürütmenin durdurulması istemlerinin bu aşamada, davalı idarelerin savunması veya 08/12/2014 tarih ve E:2Ö14/9839 sayılı ara kararına cevap alındıktan ya da yasal savunma süresi ve ara karara cevap süresi geçtikten sonra yeniden bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına 18.12.2014 tarihinde karar verilmiştir.

Değerli Meslektaşlarımız, Ankara, Bursa, İzmir ve Mersin Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak devam etmekte olan İcra Kurulumuz ile birlikte, kamuoyuna Gümrük Kurumunu ve Gümrük Müşavirliği mesleğini mümkün olan en iyi biçimde tanıtmaya çalıştık. Kamuoyunda oluşan Gümrük Müşaviri algısını ortadan kaldırmak için başta Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak “Etik Kurallar” konusunda tüm üyelerimizin bu konuya hassasiyet göstermeleri önem arz etmektedir.

Derneklerimizin etkinliği, saygınlığı ve diğer kurum ve kuruluşlar ile olan başarılı ilişkilerindeki çalışmaları, inanıyorum ki bundan sonra da siz meslektaşlarımızla birlikte aynı heyecanla devam edecektir.

Bu arada bugün aramızda olmayan ve mesleğimize emek vermiş kıymetli büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Mesleğimiz ve camiamız adına yapılacak daha çok işlerin bulunduğu bilinciyle, birlik ve beraberlik içinde bütün zorlukların üstesinden gelebileceğimize inanıyor ve bu inançla mesleğimiz ve camiamız adına daha iyi günleri paylaşabilmek ümidiyle 2015 yılı genel kurulumuzun mesleğimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Saygılarımla,


Orhan KATTAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı


GÜMRÜK KOMİSYONCULUĞUNDAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİNE TARİHSEL SÜREÇ

 

 

 

 

 

 


GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEK ETİK STANDARTLARI
Gümrük Müşavirleri olarak…
Tüm faaliyetlerimizde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız.
Güvenilirlik, tarafsızlık ve bağımsızlık tüm iş ilişkilerimizde bize yön veren temel ilkelerdir.
İş sahiplerinin ticari menfaat ve yasal haklarının korunmasına özen gösterirken kamu menfaatinin korunmasını da öncelikli sorumluluğumuz kabul eder, işlerimizi bu bilinçle yönetiriz.
Mesleki bilgi ve becerimizi kullanırken ülke kaynaklarının etkin kullanımı, çevre duyarlılığı gibi sorumluluklarımıza uygun kararlar vermeye özen gösteririz.
Açıkladığımız beyan ve sunduğumuz raporların gerçeğe uygun olması için gerekli titizliği gösterir, konu olan bilgileri doğru, anlaşılabilir biçimde ve zamanında sunarız.
Doğruluk ve şeffaflığı, tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde öncelikli değerlerimiz olarak kabul ederiz.
Bilgi güvenliğine önem verir, müşterilerimize ait özel ticari bilgileri paylaşmaz, çalışanlarımız tarafından paylaşılmasına göz yummayız.
İş etiğinin yazılı kurum kültürümüzün yapı taşı haline gelmesi için azami gayret ve özeni gösteririz.
Yönetici ve çalışanlarımızı çıkar çatışmalarından uzak tutacak bilinç, kural ve uygulamalarla donatır, mevcut görevlerinden yararlanarak kişisel çıkar sağlamalarını önler ve denetleriz.
Temsil etkinliklerini (kutlama, ikram, ağırlama) yasalarımızın, dernek tüzüğümüzün ve etik kodumuzun belirlediği şekilde uygularız. Çalışanlarımızın, tarafsız karar ve davranışlarını etkileyecek hediyeler almalarına ve aynı amaçla hediye vermelerine müsaade etmeyiz.
Faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partiler ile herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alırız.
İşlemlerimizde yolsuzluklara yol açmayız, göz yummayız.
Haksız rekabette bulunmaz, adil rekabetin ve tüketici haklarının korunmasını gözetir, tüm uygulamalarımızı bu yönde geliştiririz.
Kayıt dışı istihdamda bulunmayız; çalışan sağlığı ve güvenliğini gözetir, adil istihdamı destekleriz.
Toplumsal birlik ve sosyal duyarlılığı artırıcı çalışmalarda bulunur; sosyal sorumluluklarımızın bilinci ile hareket eder ve bu bilinci tüm iş çevremizle paylaşırız.
Bütün bu iş etiği ilke, anlayış ve uygulamalarımızın iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dâhil tüm etki alanlarımıza yayılmasını sağlayacak uygulamalar geliştiririz.
Mesleki saygınlığımıza zarar verecek davranışlardan kaçınırız.
Meslek Etik Kurulunun vereceği kararlara saygı duyarız.
Meslek unvanımız dışında geçmiş unvanımızı kullanmayacağımızı beyan ve kabul ederiz.


GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEKLERİ YÖNETİM İLKELERİ

 

 

 

 

 

 

 


TEMEL İLKELERİMİZ
DEĞERLERİMİZ

Misyonumuz varlık sebebimizi en yalın biçimiyle anlatırken vizyonumuz toplumsal düzeydeki hedefimizi belirliyor. Bu hedefin bir amaç değil bir yolculuk olduğunun bilincindeyiz. Değerlerimiz, hedefimize olan yolculukta bize ilham veren, yol gösteren, sınırlarımızı çizen rehberimizdir.
Değerlerimiz ise gümrük müşavirliği mesleğinin ve idari kültürünün temel taşı olarak işlerimizi yönetim biçimimize yansır.
İşlerimizi, mesleğimizin bir çözüm üretme mesleği olduğunun ve bunun getirdiği sorumluluklarının bilinciyle yürütürüz. Bu çözümler yoluyla dış ticaretin önünü açar, ülke kalkınmasında önemli bir rol üstleniriz.
Bu sorumlulukları sadece hizmet verdiğimiz mükelleflere karşı değil, ithalat ve ihracat işlemlerinde haklarını temsil ettiğimiz kamuya ve çevresel boyutuyla ülkemizin ve dünyanın geleceğine karşı da hissederiz.
Ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı ile tarafsızlık ilkeleri mesleğimizi tanımlayan en önemli değerler arasındadır.
Şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri mesleğimizin tüm kararlar mekanizmalarının özünü oluşturur.
Gümrük Müşavirliği işimizle ilgili olarak; ayıplı, bozuk, çürük, özürlü, kusurlu, defolu, eksik, fazla, hileli, çalıntı, mal, eşya, ürün ve araçların ithal, ihraç, transit gibi dış ticaret işlemlerine aracılık etmekten uzak kalmak ve bu gibi hususlarda örnek davranışlar sergilemek prensibimizdir.
Müşteri, paydaş, meslektaş ve çalışanlarımıza açık ve dürüst davranırız. Mesleğimizin iştigal konusuyla alakalı olarak; iş takiplerinde nüfuz kullanmayı gerçeğe aykırı şikâyet, ihbar, beyan ve vaatte bulunmayı bilgi vermeyi menfaat amaçlı; fiyat düşürmeyi müşteri ve personel transfer etmeyi etik dışı görür ve bu gibi davranışlardan uzak kalmayı derneğimizin temel amacı olarak bilir ve uygularız.
Dolaylı temsil ettiğimiz müşterilerimizin ticari, özel, sır ve bilgilerinin korunmasında, sorumluluk ve duyarlılık gösteririz.
Bilgilerimizi iş dünyası ile açıklıkla paylaşırız. Bu bilgilerin doğruyu yansıtmasına özel bir özen gösteririz. Aktardığımız bilginin arkasında dururuz ve iş dünyasını doğru yönlendiririz.
Ülkemiz ekonomisinin ve dış ticaretimizin geliştirilmesi amacıyla; dünya ekonomisini ve dış ticaretini güncel olarak yakından takip etmek, dernek üye müşteri ve çalışanlarımızı bu konuda bilinçlendirip yönlendirmek, dış ticaret ve gümrükle ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile bu konularda eğitim veren okullarımıza mesleki alanlarda danışmanlık yaparak katkıda bulunmayı amaç ediniriz.
Sürekli gelişim ve ilerlemeye inanır, kendimizi ve bilgimizi sürekli yeniler güncel tutarız. Bu bilgileri temsil ettiğimiz iş dünyası ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile sürekli paylaşır işlerimizi, rehberlik sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmek bilinci ile yönetiriz.
İş etiğinin, gayrı kanuni veya ahlak dışı yollara sapmamanın çok ötesinde, sadece güncel paydaş haklarına saygıyı değil, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde duyarlı ve etkin bir doğal kaynak kullanımı ile gelecekteki paydaşların da haklarına saygıyı kapsayan geniş bir tanımı olduğuna inanıyoruz.
Gümrük Müşavirleri Dernekleri üyeleri, sorumlu iş modelinin özünü teşkil eden gümrük müşavirliği temel etik ilkelerine olan inançlarını beyan eder ve bu ilkelere uymaktaki gönüllülüklerini idari yapıları ve şirket politikalarına yansıtır; iş etiğinin bir kurum kültürü haline gelmesi için azami özeni gösterirler.
ETİK KURALLARIMIZ
Etik kurallarımız, gümrük müşavirliği ofislerinin yönetim organlarının çalışma prensipleri ile paydaş ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür.
Gümrük Müşavirleri Derneği ilgili yasaya uygun olarak kurulmuş ve bu özelliği ile bir meslek örgütü kimliği taşıyan tüzel bir kişiliktir.
Bu kurallar derneğimiz üyesi tüm meslektaşlarımız için meslek standartlarını belirleyen temel etik ilkeler niteliğindedir.
BİRBİRİMİZE GÜVEN VE SAYGI
Gümrük müşavirleri adil rekabet ilkelerine sadakatle bağlıdır ve mesleğin gelişimi için ortak çalışmalar yapmak üzere gönüllülük esası, dernek çatısı altında çalışır.
Dernek yönetim organları, komiteleri ve çalışma gruplarındaki çalışmalarımızı karşılıklı güven ve farklı görüşlere saygı ile yürütürüz. Karar ve önerilerimiz uyumlu bir çalışma sonucunda ulaşılmış ortak aklı yansıtır.
Tüm iletişimlerimizde birbirimize saygı ile hareket ederiz, birbirimizin işine, fikrine ve zamanına kıymet veririz.
İletişimim sorumluluğumuzu zamanında, açık ve doğrulukla yerine getiririz. Açık ve doğru geri bildirimleri iyi karşılar, saygı gösterir ve dürüstçe yanıtlarız.
BAŞKALARINA SAYGI, KESİN DÜRÜSTLÜK VE AÇIKLIK
Tüm dış paydaşlarımıza karşı açık ve dürüst davranırız. Yaş, cinsiyet, dil, ırk, inanç, siyasi düşünce ayrımcılığı yapmayız. Çeşitliliği ve çoğulculuğu benimseriz. Düşünce özgürlüğüne inanırız ve destekleriz.
Tüm ticari ilişkilerimizde ve şirket yönetiminde bu çeşitliliği ve çoğulculuğu sağlamaya çaba gösterir, hizmet verdiğimiz kişi ve kuruluşların ve toplumsal çevrelerin faydasını gözetir biçimde hareket ederiz.
Tüm faaliyetlerimizde şeffaflığı, adilliği, sorumluluğu ve hesap verebilirliği temel ilkeler olarak benimseriz.
HUKUKA SAYGI VE YASALARA UYUMLULUK
Başta insan hakları olmak üzere evrensel beyannameleri kendimize rehber edinir ve tüm faaliyetlerimizde yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz. İş kararlarını oluştururken ilgili tüm yasal düzenlemeleri göz önüne alarak ve gerektiğinde konu hakkında uzmanlara danışarak karar veririz.
Tüm kurum faaliyetlerimizde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız.
Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.
Tabi bulunduğumuz kanunlar çerçevesinde, tüm kayıtlarımızı ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak tutar, arşivler ve açıkça paylaşırız. İlgili işlemi veya olayın gerçeğini doğru şekilde yansıtacak iş kayıtları oluştururuz. Yalnızca imzalama yetkimiz olan ve doğru ve gerçeğe uygun olduğuna inandığımız dokümanları imzalarız.
TOPLUMSAL SORUMLULUK VE GÖNÜLLÜLÜK
Tüm faaliyetlerimizde toplum faydasını gözeterek hareket ederiz.
Seçtiğimiz hayır işlerine, sosyal gruplara katılmaları için başkalarına baskı yapmayız. Derneğin, yöneticisi ya da destekçisi olduğumuz bir hayır işi veya başka bir organizasyona ilişkin karar toplantısına, katılmayız. Konu ile ilgili bilgi ve değerlendirmemizi ilgili karar organına sunar, karar mekanizmalarının tarafsız çalışma ortamını etkilemekten kaçınırız.
ÇEVREYE DUYARLILIK
Faaliyetlerimiz ile ilgili olsun veya olmasın doğanın ve kültürel dokunun zarar görmemesine özen gösterir ve koruruz. Sürdürülebilirlik politikalarını tüm idare ve üretim süreçlerimizde etkin bir biçimde uygular, çevreye zarar vermeyen önleyici yaklaşımları destekleriz. Daha etkin bir çevre sorumluluğunun yaygınlaştırılması için çaba gösterir ve bu yöndeki çabalara destek veririz.
ÜST SEVIYEDE SAHİPLENME VE ÖRNEK DAVRANIŞLAR SERGİLEME
Tüm faaliyetlerimizde, misyonumuzu, temel değerlerimizi ve etik kurallarımızı rehber edinerek etik ve itibar yönetimini, içinde bulunduğumuz topluma olumlu örnek oluşturabilecek seviyede sahiplenir ve sergileriz.
Bu anlayışımızı ve kimliğimizi olumsuz etkileyecek fiil ve davranışlardan dikkatle kaçınırız.
GİZLİLİĞE SAYGI VE KİŞİSEL BİLGİLERİ KORUMA
Paydaşlarımıza ve bizimle iletişime geçen özel ve tüzel şahıslara karşı, kendi gizlilik tercihlerine ilişkin seçenekler sunar ve bu tercihlerine saygı gösteririz. Bu seçenekleri “Gizlilik bildirimi” başlığı ile tüm internet sitelerimizde şeffaflıkla paylaşırız.
Mevcut ve eski çalışanlarımızın, yönetim organları çalışanlarımızın ve müşterilerimizin, faaliyetlerimizi sürdürmek için işbirliği veya çalışma yaptığımız diğer bireylerin kişisel ve özel bilgilerini koruruz.
Kişisel bilgileri yalnızca meşru dernek amaçları için kullanırız.
VARLIKLARIMIZIN AKILCI ŞEKİLDE KULLANIMI
Zaman da dâhil olmak üzere tüm şirket varlıklarını planlı ve etkin biçimde kullanmaya özen gösteririz. Şirket varlıklarını sadece şirket faaliyetleri için kullanırız.
Şirket varlık, sistem ve iletişim araçlarını başkalarının saldırgan bulabileceği içeriği oluşturmak, depolamak veya yaymak için kullanmayız.
Virüs bulaştırma veya bilgi güvenliğimizi ihlal etme de dâhil olmak üzere kayıp veya zarara neden olabilecek tüm kullanımlardan kaçınırız.
ÇIKAR ÇATIŞMALARINDAN KAÇINMA
Tüm faaliyetlerimizde ve katılımlarımızda öncelikle mesleğimizin çıkarına ve itibarının korunmasına en uygun kararları alarak çalışır ve katkıda bulunuruz.
Potansiyel bir çıkar çatışması olarak algılanabilecek her durumu Dernek Yönetim Kurulu ile paylaşırız. Kendimizin veya aile bireylerimizin çıkarlarının dernek ile çatışma ihtimali olan durumları bilinçli ve özenli bir şekilde önlemeye çalışırız.
Asıl veya yedek olarak dernek organlarında yer alan üyeler derneğin kendisi için veya dernek adına faaliyetlerden gelir elde edici çalışmalarda bulunamazlar.
Dernek üyeleri, derneğe veya dernek organlarına üyeliklerini, gümrük müşavirliği alanında kendi işlerinin tanıtılması, pazarlanması veya satışında bir araç veya destekleyici unsur olarak kullanamazlar.
TEMSİL AKTİVİTELERİ, HEDİYE, RÜŞVET
Temsil aktivitelerini (kutlama, ziyafet, ağırlama) yalnızca yasalara, tüzüğümüzde yer alan faaliyetlerimize ve etik kurallarımıza uygun olduğunda sunar veya kabul ederiz.
Herhangi bir işi almak veya bir iş kararını etkilemek için hiçbir yerde hiçbir şekilde hediye, rüşvet veya komisyon teklif etmeyiz veya vermeyiz.
ÇEVREMİZLE VE MEDYAYLA DÜRÜST İLİŞKİ VE İLETİŞİM
Derneğimizin sitesinden üyelerimiz ve kamuoyu ile mesleki faaliyetlerimizi paylaşır, yerel ve ulusal medya ile bu konuda işbirliği yaparız.
İş ve sosyal çevremizde mesleğimizin etik değerlerini tanıtmaya ve bilinirliğini artırmaya çalışırız.
İş ve sosyal çevremizden veya medyadan gelen tüm talep ve istekleri Dernek Yönetim Kurulu’na ve Genel Sekreterine yönlendiririz. Meslek grubumuzun tamamını etkileyecek demeçler vermekten kaçınır, meslek itibarımızı en önemli değerlerimiz arasında kabul eder ve koruruz.
Derneğimiz nam ve hesabına kamuya yapılan tüm açıklamaların tam, doğru, anlaşılabilir ve zamanında olmasına; dikkat ederiz.
Tüm iletişimlerimizde üçüncü şahıs ve kurumların kişilik ve ticari haklarını ihlal etmemeye özen gösteririz.
Kendi kurum ve işlerimizde, organizasyonlarımızda, internet üzerinden kullanıcı forumları, bloglar, sohbet odaları dâhil herhangi bir kişisel iletişimimizde veya sosyal medyada veya medyaya açıklama ve röportajlarda veya makale, görüş benzeri yazı ve yayımlarda dernek Yönetim Kurulundan o konuda özel bir görev, iletişim veya paylaşım yetkisi verilmedikçe dernek adına konuşuyormuş veya dernek nam ve hesabına hareket ediyormuş izlenimi vermeyiz.
Kişisel sosyal ve politik görüşlerimizin ve faaliyetlerimizin meslek grubumuzun tamamına aitmiş gibi algılanmasına veya görünmesine engel olacak biçimde davranırız.
DERNEĞİMİZİN İLKELERİ


ETİK DEĞERLERE VE İŞ AHLAKINA SAHİP ÇIKMAK
ŞEFFAFLIK
HESAP VEREBİLİRLİK
HESAP SORABİLİRLİK
SORUMLULUK
ETKİNLİK
UZLAŞMA ARAYIŞI
EŞİTLİK
KATILIMCI DEMOKRASİ
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ
STRATEJİK VİZYON
MİSYONUMUZ

Gümrük Müşavirliği İle İlgili Faaliyetlerin Etkinlik ve Verimliliğini Arttırmak

Müşavirlik Yönetimi Alanında Mesleki Formasyon İle Profesyonelliği Geliştirmek

Gümrük Müşavirliği Mesleğinin ve Hizmetlerinin Ülkemizin Stratejik Konumuna Sahip Gümrük İdarelerimiz İçin Ne Kadar Önemi Olduğunu Vurgulamak

Ülkemizin Kısa ve Uzun Vadeli Yararları Doğrultusunda Önemine Değinmek, Bu Alanda da Bir Standardizasyon ve Sertifikasyon Oluşturarak Yüksek Güven, Verimlilik ve Kalite Düzeyini Yakalamak

Gümrük Müşavirliği Mesleğini Olması Gereken Saygınlığa Kavuşturmak
VİZYONUMUZ

Gümrük Müşavirliği, Gümrük Hizmetleri ve Düzenlemeleri Konusunda İlk Danışılacak Kurum Olmaktır. 

 

 

2013 YILI
GENEL
KURULU
VE
SEÇİM SONUÇLARI

 

 

 

 

 

 

 


BURSA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ 9. OLAĞAN GENEL KURULU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dernek Tüzüğümüzün 18. maddesi gereği Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 9. Olağan Genel Kurulu 09.02.2013 Cumartesi günü saat 11.00’de Uludağ İhracatçı Birlikleri Toplantı Salonunda kayıtlı Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcılarının katılımıyla ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gözlemcisi ve Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Sayın Ayhan YAZICI’nın gözleminde gerçekleştirilmiştir.
 

 

 

 

 


Gündemin 1. maddesine göre, yoklama yapılmış, devamında Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşuna müteakip İstiklal Marşı okunmuştur. Dernek Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ’ın açılış konuşmasının devamında Genel Kurula katılan İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı ve aynı zamanda İcra Kurulu dönem Başkanı Sayın Taşkın DALAY konuşma yapmıştır.

 

 

 

 

 


Divan Kurulunun oluşturulması için Olağan Genel Kuruluna önerge sunulmuş ve Divan Başkanlığı’na Sayın Ahmet ÖZENALP, Katip Üyeliğe Sayın Fatih GANİOĞLU ve Sayın Özcan YENER getirilmiş devamında Genel Kurul Tutanaklarının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 


Yönetim Kurulunun 2011 ve 2012 yılları çalışma raporu ile 2011-2012 yılları Dernek Mali Bilonço ve Gelir-Gider tabloları ile 2011-2012 yılı İktisadi İşletmesinin Mali Bilonço ve Gelir-Gider tabloları Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Mücahit ARUN tarafından slayt eşliğinde okunmuştur.

 

 


Denetleme Kurulunun 2011 ve 2012 yılları Denetleme Raporu Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Ali TOKUÇ tarafından slayt eşliğinde Derneğin ve İktisadi İşletmenin 2011 ve 2012 yılları olmak üzere ayrı ayrı okunmuştur.

 

 


Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporları üzerinde görüşme, Oylama ve Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrası için Divan Başkanı tarafından oylama yapılmış ve Yönetim ve Denetleme Kurulları oy birliği ile ibra edilmiştir. Devamında 2013 ve 2014 yılları Muhammen Bütçesi Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Mücahit ARUN tarafından slayt eşliğinde okunmuş, kabulü ve fasıllar arasında Yönetim Kuruluna aktarma yetkisi verilmek üzere oylama yapılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.
Derneğin amacı ve faaliyetleri için taşınır ve taşınmaz mal kiralanması ve satın alınması veya satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmek üzere oylama yapılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.
Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavir Yardımcılarının giriş ve yıllık aidatlarının belirlenmesi için Divan Başkanlığı’na önerge sunulmuş, 6 yıldır aidatların aynı olduğu ve yine aidatların aynı şekilde artış olmadan 2013 -2014 yılları içinde geçerli olacağı belirtmiş önerge dahilinde oy birliği ile kabul edilmiştir.
Gümrük Müşaviri Giriş Aidatı 1.250,00.-TL
Gümrük Müşaviri Yıllık Aidatı 600,00.-TL
Gümrük Müşavir Yardımcısı Giriş Aidatı 250,00.-TL
Gümrük Müşavir Yardımcısı Yıllık Aidatı 240,00.-TL

Asgari Gümrük Müşavirlik ücretlerinin tespiti konusunda Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulunun bu konuda gerekli çalışmaları yaptığı, çalışmaların aynı şekilde derneklerin ortak çalışması olarak İcra Kurulu tarafından devam edeceği bildirilmiştir. Konu ile ilgili Yönetim Kuruluna Asgari Gümrük Müşavirlik ücretlerinin tespit edilmesi yetkisi verilmiştir.

 

 


5 Dernek tarafından hazırlanarak Bakanlığımıza onaya sunulan Gümrük Müşavirliği Meslek Etik Standartlarının ve Gümrük Müşavirleri Etik Beyanının müzakeresini ve kabulünü uygun görülmüştür. Buna göre Gümrük Müşavirliği Meslek Etik Standartlarının ve Gümrük Müşavirleri Etik Beyanının dernek ve üyeler adına Yönetim Kurulunca imzalanmasına, bununla birlikte etik beyan gereği dernek veya ilgili kurumlarda etik kurullara üye belirlenmesi ve etik kurulun oluşturulmasına, üye olunmasına ve bununla sınırlı olmaksızın etik beyan ve standartların gereği tüm konularda Yönetim Kuruluna imza/kabul yetkisi verilmesi genel kurulda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim, Denetleme, Disiplin ve Danışma Kurullarının asıl ve yedek üyelerinin seçimine geçilmeden önce Divan Başkanlığı'na Sandık Kurulu için önerge sunulmuş ve Sandık Kurulunun Sayın Ömer ÖZDEMİR, Sayın Rasim ŞENGÜL ve Sayın Serdar SEVGİ’den oluşmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Sandık Kurulu tarafından oy kullanımı için gerekli hazırlıklar yapmış ve üyelerin Hazirun cetvelindeki isimlerinin karşılarına imza atmalarına müteakip oy kullanma işlemleri tamamlanmış ve Sandık Kurulu tarafından oyların sayımı yapılmış, önerilen listeye göre Yönetim, Denetleme, Disiplin ve Danışma Kurulları Asil Üyeleri oluşturulmuştur.

 

 

 

 


Genel Kurula katılan Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Sayın Atilla ŞAHİN ve Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği Genel Sekreteri Sayın Ramazan SEDİR konuşmasının devamında 9. dönem Yönetim Kurulu Başkan adayı Sayın Orhan KATTAŞ konuşma yaparak Genel Kurula katılan herkese güvenlerinden dolayı teşekkür etmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 


2011–2012 döneminde Yönetim Kurulunda görev almış 2013–2014 döneminde görevde olmayacak olan Sayın Selçuk ŞAHİNOĞULLARI’na, Sayın Mücahit ARUN’a ve Sayın İrfan AYAN’a görevde bulundukları süre boyunca derneğimizi en iyi şekilde temsil etmelerinden, mesleğin saygınlığı ve gelişimi ile meslektaşlarımız arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmek konusundaki katkılarından ve başarılı çalışmalarından dolayı Bursa Gümrük Camiası adına plaket takdim edilmiştir.

 

 

 

 

 

 
 

 

 


 

 

 
 

11 Şubat 2013 tarihinde Yönetim Kurulu 9. Olağan Genel Kurul Sonrası İlk Toplantısını Dernek Merkezinde Gerçekleştirdi;
 


Yönetim Kurulunun 11 Şubat 2013 Pazartesi günü saat 17:30’da Dernek Merkezinde Olağan Genel Kurul sonrası yaptığı 1. toplantısında, Tüzüğümüzün 30. maddesi a) bendi gereği görev taksimi Başkan, iki Başkan Vekili, Genel Sekreter, Sayman ve Veznedar Kurul üyelerinin seçimi oy birliği ile aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Başkan Orhan KATTAŞ
Başkan Vekili Ömer ÖZDEMİR
Başkan Vekili Turgay ŞAHİN
Genel Sekreter İlhan BULUT
Sayman Serdar SEVGİ
Veznedar Rasim ŞENGÜL
Üye Evenur SARIBAŞLI
Üye Murat İNAY
Üye Mustafa KIR
Üye Osman KILIÇKIRAN
Üye Polat ÜNLÜ
 

 

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

 

 


 

 

 

BAŞKAN
 

 
ORHAN KATTAŞ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 
BAŞKAN VEKİLİ
 

 
ÖMER ÖZDEMİR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 
BAŞKAN VEİLİ
 

 
TURGAY ŞAHİN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 
GENEL SEKRETER
 

 
İLHAN BULUT
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 
SAYMAN ÜYE
 

 
SERDAR SEVGİ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 
VEZNEDAR ÜYE
 

 
RASİM ŞENGÜL
GÜM. MÜŞ. YARD.
 
ÜYE
 

 
EVENUR SARIBAŞLI
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 
ÜYE
 

 
MURAT İNAY
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 
ÜYE
 

 
MUSTAFA KIR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 
ÜYE
 

 
OSMAN KILIÇKIRAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 
ÜYE
 

 
POLAT ÜNLÜ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

 


 
Mücahit A