27 Mart 2018 tarihli Mükerrer Resmi Gazete Özeti


Sayı    : 2018 / 510                                                                                                28.03.2018

Konu  : 27 Mart 2018 tarihli Mükerrer Resmi Gazete Özeti

              

Değerli Üyelerimiz,

27 Mart 2018 tarihli ve 30373 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan, aşağıda açılımı yapılmış Milletlerarası Sözleşme, Kanun ve Bakanlar Kurulu Kararı;

ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

                                             

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Üyelere-27 Mart 2018 tarihli Mükerrer Resmi Gazete Özeti

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2358_1522219354_2.pdf