30 Aralık 2017 Resmi Gazete Özeti hk...


Sayı    : 2018 / 002                                                                                            02.01.2018

Konu  : 30 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete özeti,

 

Değerli Üyelerimiz,

30 Aralık 2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, aşağıda açılımları yapılmış Bakanlar Kurulu Kararları ve Tebliğler ekte bilgilerinize sunulmuştur.

30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete
BAKANLAR KURULU KARARI
2017/11164  İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
TEBLİĞLER
—  Doğal Çiçek Soğanlarının 2018 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2017/49)
—  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 81)

30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer
TEBLİĞLER
—  Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro VI) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2013/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2017/32)
—  İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)
—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/34)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/38)
 
30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer
TEBLİĞLER
—  İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/1)
—  Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/2)
—  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/3)
—  Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/4)
—  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/5)
—  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/6)
—  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/7)
—  Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/8)
—  “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/9)

—  Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/10)
—  Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/11)
—  Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/12)
—  4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/13)
—  Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/14)
—  Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/15)
—  Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/16)
—  Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/17)
—  Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/18)
—  Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/20)
—  Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/21)  

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

30 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete Özeti hk.

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2242_1514878458_4.pdf