31 Aralık 2019 tarihli 3. Mükerrer Resmi Gazete özeti


Sayı    : 2019 / 1558                                                                                                    31.12.2019

Konu  : 31 Aralık 2019 tarihli 3. Mükerrer

             Resmi Gazete özeti,

             

 

Değerli Üyelerimiz,

31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan ve aşağıda açılımları yapılan Cumhurbaşkanı Kararı ve Tebliğler ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.           

                   

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı