5 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Özeti...


Sayı    : 2017 / 1671                                                                           05.12.2017

Konu  : 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete özeti,

 

Değerli Üyelerimiz,

 

5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, aşağıda açılımları yapılmış Kanun ve Tebliğler;

ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

                                                Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

Üyelere-5 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Özeti

7061  Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No-27)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No-15)

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2203_1512455845_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2203_1512455907_4.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2203_1512455767_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2203_1512455939_5.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2203_1512455845_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2203_1512455907_4.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2203_1512455767_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2203_1512455939_5.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2203_1512455845_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2203_1512455907_4.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2203_1512455767_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2203_1512455939_5.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2203_1512455845_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2203_1512455907_4.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2203_1512455767_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2203_1512455939_5.pdf