7 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazete Özeti


Konu  : 7 Nisan 2021 tarihli

            Resmî Gazete Özeti,

 

 

Değerli Üyelerimiz,

7 Nisan 2021 tarihli ve 31447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, aşağıda açılımları yapılan Tebliğler ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı