7 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete özeti...


Sayı    : 2017 / 1048                                                                 07.07.2017

Konu  :  7 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete özeti,

 

Değerli Üyelerimiz,

 

7 Temmuz 2017 tarihli ve 30117 sayılı Resmi Gazete’de yayımlananİhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

                                                

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Üyelere-7 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete özeti...

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_1962_1499417816_2.pdf