Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3)'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 17)


Sayı        : 2020 / 1232                                                                                              19.11.2020

Konu     : 19 Kasım 2020 tarihli

               Resmî Gazete Özeti,

 

 

Değerli Üyelerimiz,

19 Kasım 2020 tarihli ve 31309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 17) ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı