Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No:2)


Sayı    : 2017 / 940                                                               06.06.2017

Konu  : Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No:2),

 

Değerli Üyelerimiz,

 

6 Haziran 2017 tarihli ve 30088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlananGümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No:2) ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

                                                

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Üyelere-Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No-2)

 

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_1920_1496731523_2.pdf