Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi" konulu yazısı


Konu   : 2021 / 630                                        12.05.2021

Konu   : Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının

             Finansmanının Önlenmesi,

 

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 04.05.2021 tarihli 63735069 sayılı “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi” konulu yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

               Saygılarımızla,

            

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

 

Eki : Gümrük Genel Müdürlüğü’nün yazı örneği (1 sayfa),

 

Güm.Gen.Müd.-Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finasmanının Önlenmesi​

 

 

 

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_4036_1620813517_11.pdf