Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "TPS-TOBB-İş Makineleri İlişik Kesme Belgesi" konulu 2020/12 sayılı Genelgesi


Sayı      : 2020 / 878                                             29.06.2020

Konu     : TPS-TOBB-İş Makineleri İlişik Kesme 

              Belgesi konulu 2020/12 sayılı Genelge,

 

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden gelen 25.06.2020 tarihli 73421605-106.05-E-00055294104 sayılı “TPS-TOBB-İş Makineleri İlişik Kesme Belgesi” konulu 2020/12 sayılı Genelge ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

                               Saygılarımızla,

            

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

 

Eki: Güm. Gen. Müd.’nün yazı örneği ve eki Genelge (2 sayfa),

 

Üyelere-Güm.Gen.Müd.'nün-İş Makineleri İlişik Kesme Belgesi konulu 2020-12 sayılı Genelgesi

Güm.Gen.Müd.-TPS TOBB İş Makineleri İlişik Kesme Belgesi 2020-12 sayılı Genelge

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_3588_1593445861_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3588_1593445858_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3588_1593445861_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3588_1593445858_2.pdf