İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1770)


Sayı     : 2019 / 1370                                                                                              11.11.2019

Konu   : 11 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete Özeti,

 

 

 

Değerli Üyelerimiz,

11 Kasım 2019 tarihli ve 30945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1770) ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

                                                

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı