İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hak. Yön. Değ. Yap. Dair Yönetmelik


Sayı    : 2017 / 1595                                                                                              16.11.2017

Konu  : İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler

             Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri

             İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında

             Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

            

Değerli Üyelerimiz,

16 Kasım 2017 tarihli ve 30242 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.                                           

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Üyelere-İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hak. Yön. Değ. Yap. Dair Yönetmelik

İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hak. Yön. Değ. Yap. Dair Yönetmelik

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2166_1510815297_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2166_1510815269_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2166_1510815297_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2166_1510815269_2.pdf