İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


Sayı    : 2019 / 1101                                                                                              20.08.2019

Konu  : 20 Ağustos 2019 tarihli Resmî Gazete Özeti,

 

 

 

Değerli Üyelerimiz,

20 Ağustos 2019 tarihli ve 30864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

                                             

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı