İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/21)


Sayı     : 2020 / 1057                                                                                              14.09.2020

Konu   : 12 Eylül 2020 tarihli 

              Resmi Gazete özeti,

             

 

 

Değerli Üyelerimiz,

12 Eylül 2020 tarihli ve 31242 sayılı Resmi Gazete’de yayımlananİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/21)ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.                            

 

 

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı