İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ - Tebliğ No:2021/23 ve Tebliğ No: 2021/25


Sayı  : 2021 / 628                                   12.05.2021

Konu : İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine

           İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/23 ve 2021/25),

 

Değerli Üyelerimiz,

12 Mayıs 2021 tarihli ve 31482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan,

 

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/23)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/25)

 

ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

                      

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı