Mesai ve Yolluk Ödemeleri Hakkında Bilgilendirme


Sayı     : 2020 / 813                                                                                                05.06.2020

Konu   : Mesai ve Yolluk Ödemeleri hk.

 

 

Değerli Üyelerimiz,

Bilindiği üzere; Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen e-tahsilat ve Ortak POS projesi geliştirilmiş, Gümrük Gelirlerinin tahsili Kamu Bankaları ve Kamu Katılım Bankaları ödeme kanalları (İnternetten ödeme, mobil ödeme, banka veznesi) üzerinden e-tahsilat aracılığıyla, ya da pos veya nakit olmak üzere ödemelerin yapılabileceği çeşitli yazılarda ifade edilmiştir.

POS cihazları ile ödemeler 01 HAZİRAN 2020 tarihinde uygulamaya başlaması gerekirken, POS cihazlarının teslim edilmemesi sebebiyle POS aracılığıyla ödemeler yapılamadığı anlaşılmaktadır.

Gümrük vergileri, cezalar, ek tahakkuk kararları vb. tahakkuk esasına göre tahsilatı yapılan ödemelerin İnternetten ödeme, mobil ödeme, banka veznesi üzerinden e-tahsilat aracılığıyla yapılabildiği bilinmektedir.

Bugüne kadar MESAİ ve YOLLUK Ücretleri Gümrük Saymanlık Müdürlüğü hesaplarına internet bankacılığı aracılığıyla ödeme yapılabiliyordu, ancak saymanlık Müdürlüklerinin bu hesapları kapattıkları, MESAİ ve YOLLUK ödemelerinin POS Cihazları kullanılmaya başlayıncaya kadar sadece saymanlık veznelerine NAKİT olarak ödeme yapılabileceği bilgisi alınmıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerde; Genel Müdürlüğün, Maliye Bakanlığı ile yapmış oldukları görüşmelerde internet bankacılığı aracılığıyla MESAİ ve YOLLUK ödemelerinin devam edilmesi gerektiği belirtilmesine rağmen Maliye Bakanlığı Yetkilileri tarafından kabul edilmediği ve Gümrükler Genel Müdürlüğümüzce çalışmalarının devam ettiği bilgisi alınmıştır.

Gümrükler Genel Müdürümüze konu aktarılmış olup, Çözüm üretilinceye kadar MESAİ ve YOLLUK ödemelerinin işlem bitimini müteakip makul bir sürede yapılabilmesi ve Bölge Müdürlüklerine bu yönde bilgilendirilme yapılması talebinde bulunulmuş olup, düzenleme yapılması beklenmektedir.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.    

                                          

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı