ÖTV ve KDV İndirimi 31 Aralık 2019 Tarihine Kadar Uzatıldı...


Sayı    : 2019 / 572                                                                                                21.03.2019

Konu  : Bazı Bakanlar Kurulu Kararı ile

            Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik

            Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:843)

 

 

 

Değerli Üyelerimiz,

21  Mart 2019 tarihli ve 30721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 843)ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

 

                                             

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Üyelere-ÖTV ve KDV İndirimi 31 Aralık 2019 Tarihine Kadar Uzatıldı...

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2898_1553154377_2.pdf