TARIFF Uygulaması "Derneğimiz üyelerine yönelik indirimler hk. 01.04.2021