TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin Türkçe Metninde Yapılan Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar


Sayı    : 2017 / 1368                                                                                                    19.09.2017

Konu  : Tır Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına

             Dair Gümrük Sözleşmesinin Türkçe Metninde Yapılan

             Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar

 

 

Değerli Üyelerimiz,

19 Eylül 2017 tarihli ve 30185 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan2017/10740 TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin Türkçe Metninde Yapılan Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Kararekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

                                                                                                                                                                        Saygılarımızla, 

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Üyelere-TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin Türkçe Metninde Yapılan Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar

TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin Türkçe Metninde Yapılan Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2090_1505807989_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2090_1505807982_1.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2090_1505807989_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2090_1505807982_1.pdf