Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3429)


Sayı    : 2021 / 050                                                                                                19.01.2021

Konu  : 19 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete Özeti,

 

 

Değerli Üyelerimiz,

19 Ocak 2021 tarihli ve 31369 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3429) ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı